12/7/16

Επικοινωνια φαρμακοποιού ασθενή

17 Μανώλης Μιτάκης - Video Dailymotion: Watch the video «17 Μανώλης Μιττάκης» uploaded by Health Daily Conferences on Dailymotion.

Ο Φαρμακοποιός Βιομηχανίας υπό την εμπειρία ενός στελέχους | Μ. Μιτάκης ...


1/6/16

Antibody Maker Loses License Over Animal Welfare Violations | The Scientist Magazine®

Antibody Maker Loses License Over Animal Welfare Violations | The Scientist Magazine®: The US Department of Agriculture orders Santa Cruz Biotechnology to pay a $3.5 million fine and to cease selling research antibodies.

2/3/16

How Stress Affects Cancer's Spread | The Scientist Magazine®

How Stress Affects Cancer's Spread | The Scientist Magazine®: A mouse study reveals how chronic stress remodels lymphatic vasculature to facilitate the spread of tumor cells.