26/3/12

Συμπεριφορές στις Υπηρεσίες Υγείας - Ψυχολογία της Υγείας: ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπεριφορές στις Υπηρεσίες Υγείας - Ψυχολογία της Υγείας: ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ουσιαστική επικοινωνία του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας με τους χρήστες των υπηρεσιών απαιτεί τη γνώση και εφαρμογή βασικών δεξιοτήτων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου